06.09.2017 - Pressebearbeidelse er en svært viktig del av den jobben NordNorsk Reiseliv gjøre for å skape reiselyst til Nord-Norge. Mediedekning, som følge av pressearbeid, er en av de mest kostnadseffektive måtene å nå ut i markedene på.

Pressearbeidet er en integrert del av det totale markedsføringsarbeidet av Nord-Norge som reisemål, og støtter og forsterker all markedsføringsinnsats i våre ulike prioriterte markeder.

Nesten alle presseturene NNR jobber med kommer fra Innovasjon Norge sine utekontorer. Grunnen til dette er for å sikre at vi jobber med de media som vil gi oss mest igjen for pengene.

NNR tar så kontakt med de forskjellige destinasjonene som koordinerer turene innenfor sine områder. 

Vedlagt ligger informasjon til alle som er involvert i presseturer i regi av NordNorsk Reiselliv og Innovasjon Norge.  Dette gir dere en pekepinn på hvordan man gjenomfører en pressetur:

  • planlegging
  • hva skjer under og etter turen
  • kvalitetssikring
  • informasjon om kostnader

Har dere spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med en av oss i Nordnorsk Reiseliv.