03.11.2014 - Pressearbeid er et viktig satsingsområde for NordNorsk Reiseliv AS og for året 2013 er resultatet fra dette arbeidet estimert til å ha en annonseverdi på 315 millioner kroner.

Pressearbeid med stor gevinst

Pressearbeid er et kostnadseffektivt tiltak. Gode artikler og reportasjer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved tilsvarende annonsering. I tillegg oppfatter leserne redaksjonelle artikler som mer troverdig enn tradisjonell reklame.

- Verdien av redaksjonell omtale av Nord-Norge er beregnet til mer enn 315 millioner kroner i 2013. Dette er en betydelig økning fra 236 millioner kroner i 2012, sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS. Uten det gode samarbeidet med våre partnere og ikke minst støtten fra de tre nordnorske fylkeskommune hadde dette ikke vært mulig å få til.

I 2013 koordinerte vi; 98 presseturer for 340 journaliser, 18 TV-team bestående av 76 personer og 43 visningsturer for 248 turoperatører.

Aktivt strategisk arbeid med presse og media er omfattende og krever et godt samarbeid med flere aktører. Hver enkelt pressetur er individuelt tilrettelagt og utformet i tett samarbeid med Innovasjon Norge, Destinasjonsselskaper og lokale aktører.

Annonseverdi

For å beregne verdien av redaksjonell omtale anslås det hvor mye man måtte betale for tilsvarende annonseplass i gjeldene medium. Verdien fra TV- og nettpublikasjoner er normalt ikke beregnet inn i PR-verdien.

Inspirerer verden til å oppleve Nord-Norge

Nord-Norge er variert og har mange spennende nye opplevelser å tilby. Det er nettopp dette som skaper de gode historiene som presse og media lar seg begeistre av. I 2013 var det stor pågang fra tysk media og den totale verdien fra tysk presse er estimert til mer enn 75 millioner kroner. De journalistene som kommer er ofte produktive og publiserer gjerne flere artikler fra en og samme pressetur. Resultatet etter én tur med danske journalister som besøkte Vesterålen og Senja har hittil resultert i mer enn 15 ulike presseoppslag. Tilsvarende resultat kom etter at fire journalister fra Hong-Kong som besøkte Kirkenes, Tromsø og Svalbard, og det de har publisert er alene estimert til en verdi på over 2 millioner kroner.

Det er svært gledelig at stadig flere i inn og utland oppdager mulighetene som finnes i Nord-Norge, avslutter Trengereid.