07.07.2014 - Fullstendig innhold i kampanjen vil bli fastsatt når det totale omfanget og budsjett med deltagende næringsaktører er klart. Så langt er følgende klart.

PAKKE 1 - Passer for enkeltbedrifter

NOK 15.000,- eks mva

Følgende aktiviteter inkluderes i denne pakken: 

  • Produkt/pakkepresentasjon på kampanjeside visitnorway.no
  • Deltagelse i nyhetsbrev fra Innovasjon Norge til forbrukerdatabase
  • PR-arbeid
  • Profilerende, overordnet Nord-Norge annonsering
  • Fokus på Nord-Norge og nordlys på norsk Facebook-side
  • Presentasjon av produkt/pakke/destinasjon på kampanjeside nordnorge.com

 

PAKKE 2 - Passer for destinasjoner/hotellkjeder

NOK 35.000,- eks mva

Følgende aktiviteter inkluderes i denne pakken: 

  • Som i pakke 1 +
  • Printannonse; 2 innrykk i valgt media. Tekstmodul m/bilde som en del av Nord-Norges annonse

 

Kampanjen vil gjennomføres i perioden november 2013 til februar 2014. 

Individuell tilpasning av kampanjeperioden vil være mulig for den enkelte deltaker. 

Påmeldingsfrist: 1. juni 2013

 

Kontaktpersoner: 

Ellen Kachel, tel: 911 98 628, epost: ellen@nordnorge.com 

Rigmor Myhre, tel: 958 55 320, epost: rigmor@nordnorge.com