26.03.2014 - NordNorsk Reiseliv AS har sammen med Innovasjon Norge i USA gjennomført en Facebook kampanje som betydelig økte trafikken både til nordnorge.com og til visitnorway.us, men viktigere - den skapte begeistring og reiselyst til Nord-Norge.

Kampanjen besto bladt annet av daglie spørsmål. Det viste seg at deltagerne aktivt ønsket mer kunnskap om Nord-Norge og at de begeistret delte kampanjen med sine venner. 

På grunn av de strålende resultatene har NordNorsk Reiseliv AS, sammen med Innovasjon Norge USA bestemt oss for å gjennomføre tilsvarende kampanje også i år. Dette fordi resultatene er svært gode og fordi evalueringen viser at dette er den beste måten vi kan nå flest potensielle kunder med de midlene vi har til disposisjon. 

Vedlagte filer

  • Dokument 1