08.10.2014 - NordNorsk Reiseliv AS jobber tett sammen med Innovasjon Norges utekontorer for å sikre at journalistene, som blir plukket ut til å delta på våre presseturer, samsvarer med vår satsning.

I hvert enkelt prioritert marked er det avsatt midler til pressebesøk og visningsturer for turoperatører. I tillegg er det avsatt midler til øvrige markeder som er aktuelle samt spesielle tiltak i forhold til incoming operatører.

Alle journalister henvises til å først kontakte Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tar så kontakt med NordNorsk Reiseliv med forespørsel om pressetur. Slik sikrer vi at journalistene som kommer hit er seriøse og jobber for media som treffer våre målgrupper ute i markedene.

Ofte har journalisten et ønske om å besøke spesifikke områder. Andre ganger lager NordNorsk Reiseliv forslag til reiserute.

Destinasjonene i Nord-Norge er viktige samarbeidspartnere for NordNorsk Reiseliv. På de destinasjonene man har egne destinasjonsselskaper, vil disse sette sammen program og håndtere presseturen i sine respektive regioner.

Bedriftene har også en viktig rolle, og det er å vise fram sine produkter på best mulig måte til de journalistene som besøker oss. Det er variasjonen i reiselivstilbudet, sammen med den spektakulære naturen, som gjør Nord-Norge så populært.