15.10.2019 - En undersøkelse gjort blant turistinformasjonene i Nord-Norge slår fast at Reiseguide Nord-Norge gir den beste, samlede Nord-Norgesinformasjonen. Guiden er spesielt viktig for rundreiseturisten i Nord-Norge, men som helårsguide er også vinteraktiviteter presentert. Er ditt reiselivsprodukt synlig for de turistene som bruker guiden aktivt?

Turistene vil vite hvor de skal reise videre, hvor de kan overnatte og spise, og ikke minst om det er spennende opplevelser de kan være med på. Guiden brukes da flittig, og de produktene som er med i guiden har et fortrinn.

Tilbakemeldinger fra turister tyder også på at Reiseguidens innhold inspirerer, og gir tips om aktiviteter de i utgangspunktet ikke hadde funnet fram til dersom de ikke hadde hatt Reiseguiden. Til tross for informasjonsflyten på nett, viser det seg at papir fortsatt er praktisk i bruk når nettilgangen svikter eller koster for mye. Å kunne finne samlet informasjon om hele Nord-Norge under ett er spesielt viktig for turistinformasjonene på Nordkalotten.

Hvem får og bruker Reiseguiden

Reiseguide Nord-Norge, som er en helårsbrosjyre, produseres i et opplag på ca 250.000 fordelt på 9 språk: norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, nederlandsk, russisk og finsk. Det betyr at nesten alle våre gjester kan få informasjon på sitt eget språk. Reiseguide Nord-Norge er først og fremst et nyttig verktøy turisten før og under reisen, samt for turoperatørene som har eller ønsker Nord-Norge inn i sine programmer.
Reiseguide Nord-Norge deles ut til turister gjennom turistinformasjoner og reiselivsbedrifter i hele Nord-Norge, samt de største turistinformasjoner i Norden. Reiseguiden kan lastes ned online på www.nordnorge.com og kan bestilles per post.

Flere besøkende til Nord-Norge er en felles jobb

NordNorsk Reiseliv jobber tett sammen med destinasjonsselskapene i landsdelen for å markedsføre Nord-Norge som et spennende reisemål. Da trenger vi å vise det mangfoldet av aktiviteter, overnattingstilbud, serveringssteder og transportmuligheter som gjør Nord-Norge attraktivt for turistene. Det er derfor viktig for jobben NordNorsk Reiseliv skal gjøre at så mange reiselivsbedrifter som mulig i Nord-Norge er med i vår felles Reiseguide Nord-Norge. Til en langt billigere pris enn ett innrykk i lokalavisen, er du da med på den nordnorske reiselivssatsingen ett helt år. Bli med på markedsføringsjobben som gjøres for Nord-Norge!

Ta kontakt for mer informasjon.

John-Steve Linløkken
Telefon: 901 18 556 
john-steve@nordnorge.com