26.03.2014 - NordNorsk Reiseliv, som primært skal drive med profilering og markedsføring av landsdelen som reisemål. Vi skal ikke drive med produktmarkedsføring og salg, men vi kan legge rette for distribusjon av produkter og online booking. I løpet av året lanserer vi, som første landsdelsselskap Book Norway sin bookingløsning på nordnorge.com.

Online booking, en destinasjonsoppgave

 Vi ønsker selvsagt at vår store markedsinnsats skal lede til salgsutløsning, og online booking vil være helt nødvendig for å oppnå en ønsket økning i antall besøkende til landsdelen. NordNorsk Reiseliv vil jobbe aktivt for at destinasjonsselskapene skal kunne tilby online booking som en del av sitt tilbud til reiselivsbedriftene.

Hva gjør man i områder uten destinasjonsselskap?

Destinasjonsstrukturen er svært ulik fra region til region i Nord- Norge. Der det ikke er etablerte destinasjonsselskaper vil vi støtte opp etablering eller andre samarbeidsløsninger, som kan ivareta tilbudet om online booking i Nord-Norge.

For de reiselivsbedriftene som har tilgang til TellUs GuestMakers bookingmotor i dag og som har betalt for dette til oss i 2011, vil vi komme tilbake med et forslag til hvordan dette kan videreføres gjennom en av våre samarbeidspartnere i 2012. Det er nå etabelert et 3-årig prosjekt i Finnmark, som skal ivareta dette for vårt nordliste fylke i alle fall.

Hvorfor bør du bli bookbar på nett? 

Her en noen gode grunner til det:

  • 60-80% av befolkningen i nesten alle våre marked er daglig på nett. Våre konkurrenter kan bookes på nett
  • Stadig flere booker ferien sin på nett
  • Dine produkter er tilgjengelig for millioner av turister over hele verden – 24 timer i døgnet – hver dag
  • Turisten får svar på sin booking med en gang – og slipper å vente til du har tid til å svare på mailhenvendelser
  • Du kan ha forhåndsbetaling
  • Den nasjonale webportalen vsitnorway.com med over 12 mill. brukere er online bookbar på 14 språk, gjennom etableringen av selskapet BookNorway
  • Samme løsning kommer på nordnorge.com i 2012

Ta kontakt med ditt destinasjonsselskap eller oss om hvordan ditt produkt kan bli bookbart på nett og bli distribuert til landsdels- og nasjonal webportal.