26.03.2014 - Redaksjonell omtale gir ekstra synlighet, har høy troverdighet og er mer naturlig å linke opp mot sosiale media. Innholdet må derfor ha en redaksjonell interesse.

Sponsede artikler kan publiseres på vår startside, kampanjesider og andre undersider etter en redaksjonell vurdering av oss. NordNorsk Reiseliv forbeholder seg retten til å begrense dette tilbudet.

Innholdet kan gjerne krysspubliseres til egen destinasjonsweb. Artikler vil kunne viderepubliseres til Visitnorway.com av oss etter avtale.

Det stilles minimumskrav til innhold (tekst, bilder, kartposisjon, linker osv.). Vi presenterer to tilbud for publisering av sponsede artikler:

Sponset artikkel på nordnorge.com

Tilbudet om sponset artikkel på Nordnorge.com gis bare til destinasjonsselskap og gjelder for et år av gangen. Dette med unntak av de aktører som deltar i Norgeskampanje Sommer (Sverige eller Norge), hvor sponset artikkel er inkludert:

Pris pr. artikkel NOK 10.000 eks. mva

Dersom teksten skal oversettes for publisering på våre engelske og tyske sider, kommer noen kostnader for oversettelser i tillegg.

Sponset artikkel på visitnorway.com

Tilbudet om sponset artikkel på VisitNorway.com passer for større reiselivsselskap og gjelder for et år av gangen. Plassering bestemmer prisnivå og gjøres i samarbeid med oss: Pris pr. artikkel NOK 20.000 - 40.000 eks. mva.