27.11.2017 - NordNorsk Reiseliv var sammen med 7 andre aktører fra Nord-Norge på workshop i Barcelona og Madrid.

Interessen for Nord-Norge er økende i Spania og det ser vi også på gjestedøgnstatistikken som har økt med 16 - 20 % hvert år de siste årene.

I rapporten vedlagt finner dere oppdatert info om hva som etterspørres mm, men også opplysninger om at 2 store turer (med 200 pax og 350 pax) er i planleggingsfasen. Dersomd du har kapasitet til å ta i mot, er det fint om du tar direktekontkat med aktørene. De trenger all vår hjelp ;)