11.01.2018 - Skandinavisk Workshop i Kina i slutten av November 2017 var den største Workshop'en noen sinne med 70 selger fra hele Skandinavia og godt over 400 kjøper fra Shanghai, Guangzhou og Beijing. Nå kommer rapporten.

Nord-Norsk reisleiv AS deltok på WS i Kina for sjette gang i 2017. Vi kan trygt si at kunnskapsnivå hos turoperaører og agenter har økt betraktelig gjennom de årene vi deltar på WS. Samtidig er interessen for Nord-Norge økende og det kommer stadig flere nye aktører som ønsker å utvikle tilbudet for Nord-Norge. 

Overnattingsstatistikk fra Kina viser til en formidabel utvikling de siste årene. Bare Januar-Oktober 2017 hadde + 74 % vekst i antall gjestedøgn fra Kina (26.307 overnattinger til sammen). 

I rapporten presenterer vi over 30 turoperatører og agenter som viste spesiell interesse for produkter, programmer og opplevelser i Nord-Norge. 

Har dere lyst å vite mer om vårt arbeid med Kina og Asia?

Ta gjerne kontakt med oss: evgenia@nordnorge.com 

Vedlagte filer

  • Rapport WorkshopKINA2017