29.06.2017 - Neste klyngesamling i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er i Narvik 9-10. desember 2015

Se vedlegg for nærmere informasjoner. 

  • Turoperatører fra Tyskland og Storbritannia kommer
  • Markedssjefer fra Innovasjon Norge i Tyskland og Storbritannia kommer
  • Vi skal teste to Nordlys-opplevelser i Narvik
  • Nordlysguiding og fotografering presenteres av en av de beste på området
  • Tromsø som hub for trafikk ut i regionene skal diskuteres og konkretiseres
  • Spisset produktutvikling for tydelige markedssegmenter – skal vi jobbe mye med
  • Nye asiatiske markeder presenteres
  • Pluss sosialt samvær, nettverksbygging og "klynging"

 

Endelig program og invitasjon publiseres ca en mnd før samlinga, sett av datoene allerede nå!

 

 

Med vennlig hilsen

Børre Berglund, Prosjektleder

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 

www.vintertroms.no, tlf 90 05 68 69

 

Vedlagte filer