29.06.2017 - Vertskapsrollen og kommunikasjon

Kompetanseutvikling er spesielt etterspurt og dypt ønsket i besøksnæringene i Nord-Norge.

Utdanningen ved Lofoten reiselivfagskole gir dyp innsikt og gode kunnskaper, som vil være med å løfte vertskaps- og servicekvaliteten i den enkelte bedrift.

 

Oppstart 4. januar. Praksis i egen bedrift mellom samlingene.

Eksamen uke 11.

Vi har gode overnattingsavtaler for utenbys studenter.

 

Med vennlig hilsen

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

Unni Myklevoll

studierektor 

Vedlagte filer