09.06.2016 - Vinterturistene har ulike behov - vi må tilpasse produktene

I Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (ALVO) er det utviklet et kunnskapsgrunnlag - en segmenteringsmodell - om de internasjonale vinter- og nordlysgjestene som besøker oss. Her ser vi at det er sprik mellom kundenes etterspørsel og produktene/pakkene vi lager og selger.

Nå vil ALVO gjøre noe med dette og inviterer til 7 workshops for å tilpasse eksisterende produkter/pakker og utvikle nye pakker i tråd med det internasjonale vintergjester vil ha. I workshopene blir segmenteringsmodellen presentert, det skal jobbe praktisk med tilpassing og utvikling av produkter og arbeide med distribusjon og salg. Dessuten blir det anledning å treffe kolleger og diskutere problemstillinger du er opptatt av innenfor tema produktpakking, distribusjon og salg av vinterprodukter. Kursholdere er Agnete Ryeng, prosjektleder segmenteringsprosjektet og Mariell Hagen, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser sammen med Gunnar Hildonen. 

Se vintertroms.no for kursdatoer i din region.

Pris: 1500 kr + mva. Inkluderer 2 lunsjer, middag og workshop med kompendier fra kursholderne. 

Meld deg på her: http://www.vintertroms.no/kalender/2016/5/25/workshop-vinterpakker-troms

 Spørsmål om workshopene kan rettes til Mariell Hagen, 45255154 eller mh@bbr.no

 Vel møtt!

Denne workshopen er også åpen for bedrifter som ikke er klyngebedrifter. Spre derfor gjerne invitasjon til andre reiselivsaktører i Troms.