16.01.2018 - Bred deltagelse når Kontiki inviterer aktører til seminar om bærekraftig turisme fordi kundene både forventer og ønsker det.

Bærekraftig turisme

Bærekraftig turisme er en viktig bærebjelke i utviklingen av reiselivet. Kontiki har i samarbeid med Visit Tromsø Regionen, Innovasjon Norge, Visit Arctic Europe og NordNorsk Reiseliv AS gått sammen om et seminar om nettopp dette. Ca. 40 representanter fra reiselivsnæringen deltok på seminaret – fra Kirkenes i nord til Lofoten i sør. Representanter fra Innovasjon Norge, Visit Finland og Visit Sweden var også tilstede.

Kontiki er en sveitsisk turoperatør som har sterkt fokus på bærekraftig turisme og har kunder som både forventer og ønsker dette. Det blir derfor avgjørende at leveransen gjennomføres på en bærekraftig måte slik at kundens krav og forventninger imøtekommes. 

Kontiki setter opp en charter serie fra Zürich til Tromsø kommende vinter. 1st Kontiki Sustainable Forum er et prøveprosjekt fra Kontiki’s side, som de planlegger å arrangere både i Finland og Sverige på sikt.

 

Det ble diskutert slike problemstillinger som: hva er bærekraftig reiseliv, strategisk utvikling av Nord-Norge og Nord Skandinavia som reisemål, forventninger og utfordringer, myndighetenes rolle i utviklingen fremover, osv. Det ble også arrangert World Cafe Workshop, hvor deltakere jobbet i grupper med forskjellige temaer. Behovet for kvalitetssikring og sertifisering av tjenester kom veldig tydelig fram. Etter evalueringen av seminaret ønsker Kontiki å lage en fremdriftsplan sammen med de viktigste stakeholdere.

 

Seminaret ble gjennomført på Clarion Hotel the Edge 15. november.

Vedlag program