08.10.2014 - Velkommen til markedsråd Nord-Norge 3. - 4. november.

Det gjennomføres markedsråd 3. - 4. nov. i direkte tilknytting til Norsk Opplevelseskonferanse i Bodø og møtet vil finne sted på Scandic Havet hotel i Bodø. 

Påmelding innen 20. november 

Overnatting: NNR har satt av rom på Scandic Havet fra 3-4 november.

Flybilletter: bestilles av den enkelte.

Egenandel: belastes med kr 2.490,- for totalpakke (reise, overnatting, møtelokaler, bespisning). De som har totalpakke minus middag belastes med kr 1990,- og de som kun er på møtene belastes med 990,- kroner. Vi gjør igjen oppmerksom på at NNR kun dekker kostnader for 1 person pr. deltakende selskap. Deltaker 2 må dekke alle kostnadene selv. 

Spesifisert påmelding (overnatting, bespisning og møtedeltagelse) sendes til: john-steve@nordnorge.com innen 20. nov. 

Les mer om Norsk Opplevelseskonferanse her