29.06.2017 - 32 representanter fra reiselivet i Nord-Norge samlet på vårens markedsrådsmøte.

Markedsrådsmøte

To ganger i året samles reiselivet i Nord-Norge for å dele informasjon, kunnskap og inspirasjon, samt for å enes om viktige markedsprioriteringer for kommende sesonger. 

Bred deltagelse

Markedsrådet er en viktig møteplass for kunnskapsformidling og ikke minst en arena hvor aktørene på tvers av landsdelen møtes. I tillegg til representanter fra NordNorsk Reiseliv AS, var følgende næringsaktører representert; Destination Lofoten, Destination Harstad, Nordkapp Reiseliv, Svalbard Reiseliv, Vesterålen Reiseliv, Visit Nordkyn, Scandic Hotellene, Samisk Reiseliv, Meløy Utvikling, Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard, Widerøe, Troms Fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge Troms.  

Vårens markedsrådsmøte hadde følgende agenda; 

13. APRIL

 • Velkommen v/Arne Trengereid
 • NordNorsk Reiselivs prosess rundt revidert strategi v/Arne Trengereid
 • Strukturprosesser som pågår i Norsk Reiseliv, hvordan vil disse kunne påvirke oss i fremtiden.
 • Innovasjon Norges nye markedsprioriteringer v/John-Steve Linløkken
 • Strammere budsjetter (bortfall av NFD og KRD midler), hvordan påvirker dette NNRs markedssatsing. v/John-Steve Linløkken 
 • Den digitale verden rundt oss – utvikling rundt om i verden v/Evgenia Egorova.
 • Hva er et opplevelseskonsept og hvordan ønsker vi å jobbe med det - fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi v/Ann-Heidi Hansen.
 • Dertour Academy. Hvilke tiltak er igangsatt som oppfølging v/John-Steve Linløkken

14. APRIL

 • Velkommen dag 2
 • Status Chartfond og satsing på charter til Nord-Norge v/John-Steve Linløkken
 • Interreg prosjekt Visit Arctic Europa v/Hilde Bjørkli
 • Strategiske Markedsgrupper, hvordan, hva, hvem v/John-Steve Linløkken          
 • Markedsrådets time v/alle

Vedlagt presentasjoner (logg på for tilgang)

Vedlagte filer

 • Den digitale verden rundt oss - utvikling rundt om i verden
 • AHH Opplevelseskonsept Markedsrådsmøte april 201
 • Interreg prosjekt Visit Arctic Europe
 • Temaprosjekt (sykkel, vandring, fiske)
 • Status charterfond 2014