03.05.2016 - Vedlagt møtereferat fra vinterens markedsrådsmøte i Tromsø

Under relaterte artikler finner dere oppdatert informasjon om Charterfond Nord-Norge, Visit Arctic Europe og om pilotene til opplevelseskonseptene til NordNorsk Reiseliv AS. 

Seria har ikke kommet tilbake til oss med presentasjon til utsendelse etter markedsrådsmøtet. Vi anbefaler derfor å ta direkte konakt med dem om dere har spørmsål eller andre hendvendelser gjeldene deres presentasjon.