03.05.2016 - Vedlagt kort presentasjon og statusoppdatering

Vedlagt en kort statusoppdatering på arbeidet i de tre pilotene for merkevarebyggende opplevelseskonseptene NordNorsk Reiseliv AS jobber med jan -sep. 2016.