BRANSJENETT Northern Norway
 

Prosjekter

Vi søker samiske reiselivsbedrifter som ønsker større verdiskaping gjennom målrettet satsing

Når NordNorsk Reiseliv AS nå inviterer samiske reiselivsbedrifter til å søke om å bli med i prosjektet Johtit - Samisk Reiseliv, så gjør vi det med mål om å få med bedrifter...  Les mer

Nyhetsbrev fra VISIT ARCTIC EUROPE

Visit Arctic Europe er et samarbeidsprosjekt som skal bidra til å etablere samarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og finsk Lappland.  Les mer

Prosjekt Johtit - Samisk Reiseliv

NordNorsk Reiseliv (NNR) har startet et 3-årig, samisk reiselivsprosjekt hvor bedrifter som satser på samisk kultur står i sentrum. Prosjektet er finansiert av Sametinget,...  Les mer

Katja Pettersen tiltrer som prosjektleder i Visit Arctic Europe

Prosjektet vil ledes av Finnish Lapland Tourist Board og det ansattes én prosjektleder i hvert land. Katja Pettersen er ansatt i NordNorsk Reiseliv AS som Markedssjef, og...  Les mer

Sluttrapport fra pilotarbeid

Denne rapporten oppsummerer metodikken og resultatene fra tre piloter gjennomført i 2016.  Les mer

Charterfond Nord-Norge - en oversikt

Vedlagt finner dere en oppdatert statusoversikt over charteroperasjoner i regi av charterfond Nord-Norge til Nord-Norge.  Les mer

Lønnsomt samarbeid med Nord-Vest Russland

NordNorsk Reiseliv AS har startet et nytt internasjonalt forprosjekt som skal kartlegge mulighetene for å øke lønnsom reiselivstrafikk mellom Russland og Norge.  Les mer

ARENA Innovative Opplevelser

Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser skal prosjektets deltakere begeistre kresne turister fra inn- og utland. Prosjektmålet er vekst gjennom innovasjon og...  Les mer

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

Prosjektet fokuserer på utvikling av reiselivet i vintersesongen. Deltakerne jobber med produktutvikling og salg i de internasjonale markedene, samt med kvalitetsutvikling,...  Les mer
 
Vanlig utgave | Mobilvennlig utgave

Tips en venn