08.07.2014 - EFTA's overvåkingsorgan ESA, har nå godkjent etablering av et Charterfond for utenlandstrafikk inn til de største flyplassene i Nord-Norge.

 

Godkjent for tre år

Tanken bak ordningen er å stimulere turoperatører til å sette opp charterfly direkte fra de store markedene i Europa inn til Nord-Norge. Det forutsettes at midlene anvendes på en slik måte at dette skaper ny turisttrafikk inn til Nord-Norge. Det skal være en stimulans med positive ringvirkninger for hele reiselivsnæringen i Nord-Norge og ikke konkurrere med innenlands rutetrafikk. Som et resultat av denne ordningen, forventes de første charterflyene å lande i Nord-Norge allerede i 2014.

- Vi ser at den tradisjonelle turisten som før kom langveis fra med buss og bil, minker i antall år etter år. Fremtidens reiselivsnæring preges av effektiv adkomst og begrenset reisetid. Charterfondet er derfor mer enn kjærkomment for at vårt produkt, Nord-Norge, skal kunne holde tritt og ta ytterligere markedsandeler i det internasjonale turistmarkedet, sier Arne Trengereid, Adm. dir. i NordNorsk Reiseliv AS.

Her kan du lese hele pressemelding fra NHO Reiseliv Nord-Norge

 

For mer informasjon kontakt Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS 

 

Ordningen er godkjent for en varighet på tre år.
Tanken bak ordningen er å stimulere turoperatører til å sette opp charterfly direkte fra de store markedene i Europa inn til Nord-Norge. Det forutsettes at midlene anvendes på en slik måte at dette skaper ny turisttrafikk inn til Nord-Norge. Det skal være en stimulans med positive ringvirkninger for hele reiselivsnæringen i Nord-Norge og ikke konkurrere med innenlands rutetrafikk. Som et resultat av denne ordningen, forventes de første charterflyene å lande i Nord-Norge allerede i 2Ordningen er godkjent for en varighet på tre år.Tanken bak ordningen er å stimulere turoperatører til å sette opp charterfly direkte fra de store markedene i Europa inn til Nord-Norge. Det forutsettes at midlene anvendes på en slik måte at dette skaper ny turisttrafikk inn til Nord-Norge. Det skal være en stimulans med positive ringvirkninger for hele reiselivsnæringen i Nord-Norge og ikke konkurrere med innenlands rutetrafikk. Som et resultat av denne ordningen, forventes de første charterflyene å lande i Nord-Norge allerede i 2014.