08.07.2014 - NordNorsk Reiseliv AS har startet et nytt internasjonalt forprosjekt som skal kartlegge mulighetene for å øke lønnsom reiselivstrafikk mellom Russland og Norge.

Målet med prosjektet er å undersøke hvilket potensial som finnes for en videreutvikling av grensekryssende turisme og samarbeid mellom reiselivsorganisasjoner i Nord-Norge og Nord-Vest Russland.

Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig vekst i grensepassering mellom Norge og Russland de siste årene som vi ønsker å videreutvikle. Dette krever erfaring- og kunnskapsutveksling for å finne ut hvordan felles turistprodukter i regionene kan utvikles og også markedsføres bedre, sier prosjektleder Maxim Saltykov fra NordNorsk Reiseliv AS.

Prosjektet, som er finansiert av Barentssekretariatet, er på 1 mill. kroner. Det skal gå over ett år og danne grunnlag for et fremtidig tettere samspill for å styrket turismesatsing i Barents området.

-Vi er svært glade for denne satsingen. Det viser at nord-norske reiselivsaktører ønsker å samhandle med sine russiske naboer, sier Claus Bergersen fra Barentssekretariatet.

For mer informasjon ta kontakt med Max Saltykov, NordNorsk Reiseliv AS, mob. 404 66 566.