30.06.2014 - Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser skal prosjektets deltakere begeistre kresne turister fra inn- og utland. Prosjektmålet er vekst gjennom innovasjon og samarbeid. Deltakerne skal skape, selge og levere meningsfylte og minnerike opplevelser som gir gåsehud!

Visjon

Sammen skal vi begeistre våre gjester med opplevelser i verdensklasse! Det er den standarden naturen rundt oss spiller opp til!

Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser skal de 30 bedriftene i nettverket Innovative Opplevelser begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester. Målet er vekst gjennom innovasjon og samarbeid. Kjernen i prosjektet er å utvikle, selge og levere meningsfylte og minnerike opplevelser. Prosjektets mantra er; "Vi gir oss ikke før gjestene får gåsehud".

Les mer om prosjektet på www.innopp.no.

Prosjektledelse

Bård Jervan - baard@mimir.no

Marie Bergsli - marie@mimir.no

Ann Heidi Hansen - ann.heidi.hansen@hibo.no

Finansiering

www.arenaprogrammet.no

www.innovasjonnorge.no

Bedriftene i nettverket Innovative Opplevelser

Hva er et Arena-program?

Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmet godkjenner nye prosjekter med grunnlag i åpne utlysninger, faste utvelgelseskriterier og -prosedyrer. Programmet har en nær dialog med det regionale virkemiddelapparatet, som har ansvaret for å støtte utviklingen av nye prosjektinitiativ, gjennom forstudier og forprosjekter.