15.01.2018 - Prosjektet vil ledes av Finnish Lapland Tourist Board og det ansattes én prosjektleder i hvert land. Katja Pettersen er ansatt i NordNorsk Reiseliv AS som Markedssjef, og tiltrer som prosjektleder på norsk side.

Prosjektorganisasjon

Organisasjonen vil bestå av fem aktive prosjektdeltakere: prosjektdirektør, prosjektkoordinator og en prosjektleder i hvert land. Prosjekt-teamet er nå på plass og vil starte sitt arbeid umiddelbart. Teamet består av følgende personer:

Finland (lead partner):

  • Prosjektdirektør Rauno Posio.  Rauno er en av gründerne til Lapland Safaris, et av Finlands aller største selskap innen opplevelsesindustrien. Han har jobbet i næringen i over 20 år og har et enormt nettverk ute i markedene.
  • Prosjektleder Tero Rahikainen. Tero har 15 års erfaring som innskjøpssjef i Tumlare Finland
  • Prosjektkoordinator Merja Silkamo. Merja vil være ansvarlig for rapportering eksternt og koordinering internt, og har erfaring fra denne type prosjektkoordinering.

 Sverige:

  • Prosjektleder Dan Björk. Dan bør være godt kjent blant mange bedrifter i Norge. Han har 35 års erfaring fra reiselivsbransjen og jobbet i mange år i Destination Kiruna, som jobbet mye med arrangement i hele nordlige Skandinavia. Han har også vært markedssjef for ICE Hotel Kiruna.

 Norge:

  • Prosjektleder Katja Pettersen. Katja jobber som markedssjef i NordNorsk Reiseliv og har de siste årene hatt særlig ansvar for Russland, BeNeLux, Spania, Italia og Finland. Hun snakker norsk, russisk, engelsk og finsk, og har et godt nettverk både ute i markedene og i næringen her hjemme. 

Styringsgruppe og arbeidsgruppe:

NordNorsk Reiseliv AS vil være representert både i styringsgruppen og i arbeidsgruppen. I tillegg vil det være bedriftsrepresentasjon i begge disse gruppene.

Bedriftsdeltakelse

Visit Arctic Europe prosjektet skal ha høy grad av bedriftsdeltakelse, og bedriftsrepresentanter vil være representert både i styringsgruppen og i arbeidsgruppen. En fullstendig oversikt over deltakerbedrifter vil offentliggjøres november 2015. Totalt vil det delta rundt 60 bedrifter fra Norge, Sverige og Finland i dette prosjektet.

 

Om Visit Arctic Europe

Det grenseoverskridende reiselivsprosjektet "Visit Arctic Europe" har fått innvilget midler fra EU-programmet Interreg Nord 2014-2020. Prosjektet har en budsjettramme på 6,4 millioner Euro, fordelt mellom de tre prosjektpartnerne Finnish Lapland Tourism Board, Swedish Lapland Visitors Board og NordNorsk Reiseliv AS. Prosjektet vil starte umiddelbart og vil vare i 2,5 år.  

- Industrien er sammensatt av mange små og mellomstore bedrifter, som har behov for samarbeid for å nå fram til det internasjonale markedet. Hovedoppgaven i Visit Arctic Europe vil være å tilrettelegge og koordinere felles tiltak mellom bedrifter og partnere for å kunne møte de globale reisendes behov, sier Rauno Posio, nyansatt prosjektdirektør for Visit Arctic Europe.

Finansiering

Interreg Nord finansierer 65 % av det totale budsjettet for Finland og Sverige og 50 % for den norske delen, da Norge ikke er medlemmer av EU. På norsk side er prosjektet finansiert av Interreg Nord, Troms Fylkeskommune gjennom Regionale Utviklingsfond, Innovasjon Norge ved Arktis 2030-programmet, Nordisk Ministerråd og deltakende reiselivsbedrifter i hele Nord-Norge.  

Fakta Interreg Nord

EU-programmet INTERREG Nord støtter grenseoverskridende samarbeid med sikte på å styrke økonomisk og sosial utvikling i perioden 2014-2020. Det overordnede målet for Nord-programmet er å styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet. Programmet dekker Nord-Sverige, Nord-Finland, Nord-Norge og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske regioner gjennom sine arktiske særegen med et kaldt klima, mørketid, www.interregnord.com