02.05.2016 - Vedlagt finner dere en oppdatert statusoversikt over charteroperasjoner i regi av charterfond Nord-Norge til Nord-Norge.

Oversikten inneholder invilgede søknader og søknader som trolig vil komme. Den inneholder også lister over hvilke turoperatører vi har besøk for å promotere fondet. 

Fondets varighet er ut des. 2017, men tildelingsutvalget jobber for å få en forlenget periode. Vi vil oppdatere informasjon vedr. dette fortløpende.