03.06.2019 - Visit Arctic Europe er et samarbeidsprosjekt som skal bidra til å etablere samarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og finsk Lappland.

Prosjektet er godt i gang og i vedlagte nyhetsbrev kan du lese om hovedaktivitetene i form av en kort statusoppdatering.