03.06.2019 - Når NordNorsk Reiseliv AS nå inviterer samiske reiselivsbedrifter til å søke om å bli med i prosjektet Johtit - Samisk Reiseliv, så gjør vi det med mål om å få med bedrifter som er klare til å flytte fokus fra den tradisjonelle formen for reiseliv og over i et fremtidsrettet, opplevelsesbasert reiseliv med et større verdiskapingspotensial.

- Det nordsamiske ordet Johtit betyr "på tur" eller "flytting" og er tatt med i prosjektnavnet for å symbolisere at næringen er i en endringstid og ser framover, sier prosjektleder Nina Smedseng. At bedriftene er fremoverlent og ønsker utvikling vil gi vekst. Prosjektet skal legge til rette for å øke kompetansen og styrke markedstilgangen for samiske reiselivsbedrifter, slik at vi leverer de riktige produktene til de riktige kundene. Opplevelser leveres ikke over disk, som servicetjenester, men samskapes med gjesten til stede. Det innebærer at man må forstå kunden og ha nødvendig innsikt i motivasjon og behov for hvorfor de skal ønske å oppleve samisk kultur.

Lederen av styringsgruppa i prosjektet og eier av den samiske reiselivsbedriften Davvi Siida i Kjøllefjord, Ellinor Guttorm Utsi sier: - Jeg gleder meg til å komme i gang med prosjektet! Vi får en felles møteplass, mulighet for å lære og ikke minst utvikle bedriftene våre i takt med omverden, samtidig som vi skal ta vare på kulturen vår.

Sammen med prosjektleder har prosjektet en godt sammensatt styringsgruppe som skal ivareta de samiske verdiene og styre prosjektet vel i havn. Prosjektet er til for bedriftene, og det har derfor vært viktig å ha god bedriftsrepresentasjon i styringsgruppen. Styringsgruppen består av 3 samiske reiselivsbedrifter med Ellinor Guttorm Utsi fra Davvi Siida som leder av styringsgruppen, Per Stian Sara fra Tromsø Lapland, André Wagelid fra Albmi Adventure, samt Sametinget og NordNorsk Reiseliv AS. I tillegg har fylkeskommunene og Innovasjon Norge hver sin observatørpost.

Fakta

  • Prosjektet går over 3 år, januar 2018 – desember 2020
  • Bygger videre på det samiske reiselivsprosjektet som ble avsluttet i desember 2015
  • Målsetningen i prosjektet er å øke omsetningen i deltakende bedrifter med 30 % gjennom prosjektperioden
  • Samiske reiselivsbedrifter også utenfor Nord-Norge inviteres inn i prosjektet
  • Prosjektet er finansiert av Sametinget, Innovasjon Norge, og Nordland-, Troms- og Finnmark fylkeskommuner
  • Prosjekteier: NordNorsk Reiseliv AS med prosjektleder Nina Smedseng 

Bedrifter kan søke om deltakelse her: 

http://opplev.nordnorge.com/johtitsamiskreiseliv

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Prosjektleder: Nina Smedseng, NordNorsk Reiseliv AS, telefon: 900 98 573, nina@nordnorge.com

Styringsgruppeleder: Ellinor Guttorm Utsi, Davvi Siida, telefon: 915 18 944, egutsi@gmail.com 

SØKNADSFRIST: utvidet til 5.desember