03.11.2014 - Ny rapport på erfaringer og anbefalinger fra Arctic Race of Norway 2013

Arctic Race of Norway er et internasjonalt etapperitt på sykkel som arrangeres i Nord-Norge. Rittet arrangeres etter modell av Tour de France og andre tilsvarende etapperitt i samarbeid med Amaury Sport Organisation (ASO).
NOFIMA.NO

 "Da har vi avsluttet et veldig spennende oppdrag fra Arctic Sport AS", sier prosjektleder Agnete Ryeng (Visit Tromsø Regionen). Trude Borch ved Nofima har vært prosjektmedarbeider.

Gjennom deltakende observasjon, intervjuer og annet materiale (tekst og foto) har de kartlagt erfaringene fra første år av Arctic Race of Norway.

Fokus har vært på følgende tema:

 • finansiering
 • organisering
 • markedsføring/stedsprofilering
 • informasjonsarbeid
 • folkefest
 • "city dressing"
 • "hot spots" (langs løypa)
 • frivillige
 • næringsliv
 • overnatting
 • samferdsel/trafikkavvikling

For alle disse temaene har de konkrete anbefalinger til fremtidige etappesteder.

Her kan du laste ned rapporten 

Vedlagte filer