04.11.2014 - En analyse for å beskrive og estimere potensialet av markedet for Nord-Norge

NordNorsk Reiseliv AS har bedt InsightOne om hjelp til å beskrive det norske markedet og potensialet for personer som har planer om å reise til Nord-Norge de neste 12 måneder.

Analysen er basert på innsikt fra InsightOne, Mosaicdata og informasjon fra TNS Gallups Forbruker & Media undersøkelse.

Den fokusere på de 5-10 mest interessante Mosaictypene i forhold til reiseplaner til Nord-Norge. Geografisk skal analyse knyttes opp mot følgende 4 områder: Østlandet, Stavanger, Bergen og Trondheim

Det er blitt tilført ulike type data for målgruppene;
  • Forbruk ferie i Norge 
  • Ferieform og –vaner 
  • Medievaner 
  • Internettvaner 
  • Gjøremål og interesser

På jakt etter de store utslagene

Rapporten er selvforklarende, men husk at index er 100. Alle verdier over 100 sier at sannsynligheten stiger med stigende verdier. Ligger et tall på 180 for en gruppe vil det si at denne målgruppen leser aftenposten i 80 % større grad enn gjennomsnittsbefolkningen. Verdier på index 100 pluss minus 20 regnes ikke som signifikante. Vi er med andre ord på jakt etter de store utslagene. 

Dette er et samarbeidsprosjekt med Norsk Markedsinnsikt AS

Logg på for å lese rapporten

Vedlagte filer

  • Markedsbeskrivelse NNR 07_11_13