08.12.2014 - I USA jobber vi delvis sammen med hele Scandinavia. Vår forlengede arm Walter DeMirci har vært på Sales Calls i Boston og området rundt.

På sales calls har man bedre tid og får mer informasjon fra turoperatøren om hva han er på jakt etter. Mer for informasjon se rapport vedlagt.

Vedlagte filer

  • Report - Sales Calls Oct 2012 - Partners