28.10.2016 - Rykende fersk analyse av fremtidstrender i reiselivet

Disoriented Travellers or Disoriented Destinations? 

I denne analysen ble det stilt tre spørsmål som man måtte finne svar på:

1. What are the likely future changes in consumer behaviour?

2. What will be valued in the future?

3. How can the answers to the above questions be interpreted in the context of Arctic Europe as a tourism destination?

Svarene finner du i den vedlagte rapporten

Analysen er gjennomført på oppdrag av prosjektet Visit Arctic Europe