10.04.2017 - Vedlagt ny rapport som viser utviklingen av turisme fra Sør-Kina til Norge

Royal Norwegian Consulate General in Guangzhou har laget rapporten og viser i tillegg generalkonsulatets reiselivsfremmende arbeid  

Fremme av Norge som reisemål for kjøpesterke kinesere fra embetsdistriktet har de senere år vært et høyt prioritert arbeidsfelt ved GK Guangzhou. Resultatene har så langt vært svært gode, med en eventyrlig vekst, særlig hva gjelder vinterturisme. For å kunne analysere og forstå utviklingen bedre iverksatte GK Guangzhou i 2016 et prøveprosjekt med statistikkføring over visumsøkerne som oppgir å reise til Norge som turister.

Denne rapporten består av tre deler; en oppsummering av statistikken for første halvår 2016, en redegjørelse for stasjonens arbeid på reiselivsområdet og bakgrunnsinformasjon om utviklingen av kinesisk turisme generelt.

Rapporten ligger vedlagt