22.09.2017 - Hva er de viktigste faktorene som påvirker det naturbaserte reiselivet?

Denne rapporten identifiserer og beskriver de viktigste faktorene som påvirker det naturbaserte reiselivet. Megatrender og tilhørende sub-trender er blitt klarlagt gjennom en litteraturstudie og strukturert ved hjelp av et eget rammeverk og omfatter følgende drivkrefter: 

Megatrener 

  • Sosiale trender
  • Teknologiske trender
  • Økonomiske trender
  • Miljøtrender
  • Politiske trender

Rapporten i sin helhet er på Engelsk, men har en oppsummernede del på norsk og i konklusjonsdelen er hovedresultatene satt inn i en norsk naturbasert reiselivskontekst.