BRANSJENETT Northern Norway
 

Rapporter og analyser

Fremtidens næring i Nord

Fersk rapport om verdiskapning og potensial for vekst i reiselivsnæringen i nord.  Les mer

Nyttig markedsdata fra Innovasjon Norge

Det blir stadig lagt ut nye og nyttige artikler fra analyseteamet på Innovasjon Norge  Les mer

Ny rapport "Fenomenbasert turisme"

I rapporten er det oppsummert inntrykk og erfaringer fra en forstudie som er gjort på oppdrag fra bedriftsklyngene VinterTroms og Arena Innovative opplevelser.  Les mer

Markedsbeskrivelse og potensiale for reisende til Nord-Norge

En analyse for å beskrive og estimere potensialet av markedet for Nord-Norge  Les mer

Markedinformasjon Spania 2013

Rapport om Spania som marked og tiltak gjort i 2013  Les mer

Spansk økonomi 2013

Vedlagt en presentasjon med henblikk på Spanias økonomiske- og politiske situasjon  Les mer

Markedsrapport Italia 2012

I markedsrapporten kan du finne informasjon om det Italienske markedet, trender, statistikk og om den økonomiske situasjonen i landet.  Les mer

Ny og lønnsom vinterturisme

I en artikkel på nettstedet Barents Observerer kan vi lese at turoperatører i Barentsregionen opplever en høy tilstrømning av «ready-to-use» turister. Den nye trenden er at...  Les mer

Markedinformasjon Nederland mai / juni 2013

I rapporten under utviklet av AVIAREPS kan man lese om trender, bookingvaner, framtiden og annet info om det Nederlandske turist markedet.  Les mer
 
Vanlig utgave | Mobilvennlig utgave

Tips en venn