07.07.2014 - Aldri før har det vært så mange overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene. Med tilsammen 3,078 millioner overnattinger i 2012, er det en økning på 30.000 overnattinger i forhold til 2011.

- Mens vi fikk en nedgang i det som tradisjonelt sett er høysesongen, juli og august, så har vintertrafikken fra oktober til april, økt betydelig, slik at vi kommer positivt ut, sier en engasjert Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS. Det har vokst opp et betydelig antall bedrifter som leverer spennende vinteropplevelser, så det er ikke nordlysturismen alene, men et større tilbud av ulike vinteropplevelser, som bidrar til økning. Det er likevel ingen tvil om at nordlysturismen har tatt ordentlig av og Europa har nå passert de som tradisjonelt har vært størst i dette segmentet nemlig Japan og Asia forøvrig. Nå er Storbritannia det desidert største markedet, men vi har besøkende fra hele verden som ønsker å oppleve vår vakre landsdel.

Flere utlendinger reiser til Nord-Norge

I 2012 økte antallet ferie- og fritidsgjester til Nord-Norge med fem prosent. I Norge totalt var økningen på 2 prosent.  

Hotellene har en fin vekst fra ferie- og fritidsgjester på fem prosent og fra utenlandske gjester hele 11 prosent. For Norge som helhet er økningen på henholdsvis 2 prosent og 3 prosent. Campingplasser og hyttegrender har i samme periode sett en nedgang på 3 prosent, noe som det dårlige sommerværet må ta noe av ansvaret for. Høy kronekurs og gjeldskrise har også bidratt til nedgangen. Sommersesongen er langt mer ømfintlig enn mer smale vinternisjer, som også er mindre prissensitive.  Det er gledelig at det også er en betydelig økning i antall cruisebåter til landsdelen, også på vinteren.  

Vinterturismen har hatt en kraftig vekst i Nord-Norge, og i desember 2012 økte antallet utlendinger med hele 39 prosent i forhold til desember 2011, mens Norge som helhet hadde en økning på 18 prosent. De tre siste årene har antallet utenlandske overnattinger i vintersesongen (okt.-apr.), som tradisjonelt har vært ansett som lavsesong, økt med hele 51,3 prosent.

Sårbar industri

Reiselivsnæringen er en sårbar næring, spesielt for endringer innen samferdsel. Spesielt Finnmark og Svalbard har lidt under kutt i de faste ruteflygningene. Dette begrenser tilgjengeligheten, men vi registrerer også at det får prisene til å krype oppover. Tilbringertjenestene til og fra markedene er et kritisk område i utviklingen av reiselivet i Nord-Norge, så langt fra de fleste markedene som vi ligger.

Reiselivet en viktig næring for Nord-Norge

Samlet verdiskapning, inklusive ringvirkninger i andre næringer anslåes til 18,6 milliarder kroner, hvorav overnattings- og serveringsbransjen utgjør 5,4 milliarder kroner. Reiselivet står for 7,3 prosent av sysselsettingen i Nord-Norge. Til sammenligning er sysselsettingen innen primærnæringen (inklusive fiskeforedling) og industri henholdsvis 7 prosent og 6,3 prosent.

-Med fulle fly, enda flere chartermaskiner og betydelig økning i fremmedspråk blant menneskene vi møter i Nord-Norge, ser vi fortsatt optimistisk på ytterligere turistvekst til Nord-Norge, sier en optimistisk Arne Trengereid.

Kilde: NHO Reiseliv Nord-Norge

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Lena Nøstdahl, Kommunikasjonsrådgiver i NordNorsk Reiseliv AS, mob: 95213581 eller epost: lena@nordnorge.com