30.06.2014 - Etter en eventyrlig vinter og vår møter reiselivet i Nord-Norge motbør i august.

Dårlig sommervær i hele Nord-Europa bidro til at viktige nærmarkeder som Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland valgte bort Nord-Norge i august. Finansuro og høy kronekurs påvirket de tradisjonelle markeder som Spania og Italia. Det samme gjelder ferieformer som camping og kortferie, som også viser nedgang. Nye markeder som Russland, Japan og Storbritannia og aktiviteter som havfiske og fjellvandring øker.

 

Motbakke for sommertrafikken

I likhet med resten av landet var det i august færre som overnattet i Nord-Norge enn i fjor. Forklaringen er, slik det ser ut nå, et sammenfall av uheldige omstendigheter.  Den økonomiske krisen i Sør-Europa resulterer i kraftig nedgang fra Spania og Italia, markeder som tradisjonelt har tatt ferie i august. Over flere år har vi sett at gruppeturisme blir erstattet av individuelle reisende, og dette har fortsatt også i sommer. Den høye kronekursen gjør Norge dyrere enn konkurrerende land i viktige nøkkelmarkeder. Dårlig vær gjennom hele sommeren påvirket impulsive campingturister til å velge bort Nord-Norge. Også nordmenn, som ofte tar ut de siste feriedagene nordpå, reiste andre steder.

 

Positiv utvikling

De nye økonomiene begynner for alvor å oppdage Nord-Norge, og den prosentvise økningen fra Russland, Brasil og Sør-Korea er stor, selv om volumene ennå er beskjedne. Også mer etablerte fjernmarkeder som Japan og USA viser en pen økning. Britene, som dominerer vintertrafikken, har også en markant vekst denne sommeren. Typiske nisjer som havfiske, kajakk, vandring og fuglekikking holder stand og øker. Cruiseturismen, som ikke synes i overnattingsstatistikken, men som har stor betydning i Nord-Norge, har også økt kraftig i sommer.

 

Forsterket innsats

Utviklingen følges nært av NordNorsk Reiseliv AS, som arbeider for flere gjester og økt lønnsomhet over hele Nord-Norge. Innsatsen økes i de tradisjonelt tunge markedene som Tyskland, Nederland og Sverige, så vel som i det viktige norske markedet. I de nye vekstmarkedene som Kina, Sør-Korea, Japan og Russland vil innsatsen fortsette for å spore til ytterligere vekst. Håpet for reiselivsnæringen i Nord-Norge, i den umiddelbare fremtiden, er imidlertid lysegrønt; signalene fra markedene foran vinterens nordlyssesong er positive.

- Årsresultatet tegner til å bli bra, for vinterturismen har nemlig vist en gledelig og betydelig vekst fra viktige markeder som Tyskland, Sverige og Storbritannia. Over tid håper vi at vekstmarkedene tar igjen nedgangen vi har sett i sommertrafikken, sier administrerende direktør, Arne Trengereid i NordNorsk Reiseliv AS.    

 

For mer informasjon ta kontakt med Markedstrategisk leder, John-Steve Linløkken på mobil: 90118556 eller epost: john-steve@nordnorge.com.