26.03.2014 - I de to første måneder av 2012 har det vært en økning på 52 000 nye overnattinger dvs. 20 %. Den norske trafikken har hittil i år hatt en økning på 14 %, mens den utenlandske har en vekst på 49 %.

Formidabel vekst i februar

172 683 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2012, en økning på nesten 29 000 overnattinger fra 2011. Dette innebærer en økning på 20 %, mens Norge som helhet hadde en økning på 6 % i februar 2012. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har en formidabel økning på hele 51 % fra februar 2011 til februar 2012.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier i en kommentar at han håper den positive utviklingen i vintertrafikken holder seg utover året. Dette sett i forhold til dagens høye kronekurs og en noe usikker økonomi i flere av våre sentrale markeder. En forsterket markedsinnsats videre mot det internasjonale turistmarkedet fra NordNorsk Reiseliv AS, håper vi skal kunne oppveie disse negative forholdene, mener Solheim.

Nøkkeltallene

I årets to første måneder har det vært 310 631 overnattinger i landsdelen, en økning på 52 000 dvs. 20 %.

Den norske trafikken har hittil i år hatt en økning på 14 %, mens den utenlandske har en vekst på 49 %.

Totalt for Norge har det vært en økning av nordmenn på 7 % og utlendinger på 5 %.

Hotellene i landsdelen har i årets to første måneder en vekst i ferie-/fritids-gjestedøgn på hele 36 %.

Mer informasjon

Les flere detaljer om disse resultatene i vedlagte filer

Statistikken er publisert av Statistisk Sentral Byrå (SSB) og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk - et samarbeidsprosjekt mellom Landsdelsutvalget og NHO Reiseliv Nord-Norge. Du kan også lese mer på www.statistikknett.com/nord-norge for nærmere spesifikasjon.