13.05.2014 - Her kan du laste ned alle logoer for både nasjonalt og internasjonalt bruk, samt profil-fonter og fargerkart til NordNorsk Reiseliv as. Det er også kort beskrevet om bruk. Hele profilhåndboken kan du laste ned i bunn av siden.

Profilfarger

Profilfargene kan du se i topp av siden, hvor de store fargefeltene er primærfarger og de små er støttefarger. 

Bruk av fonter

Fonter kan lastes ned i bunn av siden under "Vedlagte filer". 

  • Neo Sans W1G er vår Profilfont og skal benyttes i størst mulig grad.
  • Calvert er vår logofont og skal kun benyttes i den sammenheng.
  • Myriad Pro er vår støttefont i spesielle tilfeller hvor Neo Sans ikke kan benyttes.

Bruk av logo

I Profilhåndboken er de fleste bruksområder illustrert. Vi presiserer viktigheten med å forholde seg til våre regler relatert bruk av selskapets logo. Ved spesielle forhold som ikke er beskrevet, ber vi deg om å ta kontakt med vår Merkevareansvarlig (Se kontakt oss). 

Nedlasting av Logo fra skjema-oversikten under

På oversikten under kan du laste ned de logoer du ønsker. Logo-arket under er er inndelt i Full-farge, Grå-siluett og Hvit-siluett med nummerering fra 1 til 6 som logoreferanse.

BASIC LOGO-REGLER

NORD-NORGE logoen brukes i skandinaviske marked og NORTHERN-NORWAY logoen brukes i alle andre marked. Når print i full-farge ikke er tilgjengelig, kan man benytte logo i grå eller hvit siluett. Logoens omriss skal alltid være en del av logoen.

Fane 1 og 2 i oversikten 
> Selskapets Merkevare-logo

Brukes av NNR i generisk markedsføring og skal alltid være plassert i topp/venstre hjørne. 50% av logo bredde angir også avstand til venstre marg. Bruk 5mm utfall/bleed når mulig. Hvis ikke, sett avstand til topp lik avstand til venstre marg.

Fane 3 og 4 i oversikten 
> CoBrand-logo

Brukes av våre partnere for å kommunisere fellesskapet Nord-Norge, eller i markedstiltak hvor NNR er samarbeidspartner. Logoen bør alltid være plassert nederst til høyre i layout. Bruk gjerne 5mm utfall/bleed hvis ønskelig, men ikke nødvendig.

Fane 5 og 6 i oversikten 
> Selskapets firma-logo

Skal bare brukes til å informere om organisasjonens tilstedeværelse. Logoen har ingen bestemte regler for plassering.

"Høyre-klikk" på Pil-link ved den enkelte logo i oversikten under og velg "Last ned" for nedlasting.

 

Alle logoene i oversikten er pakket i en zip-fil, som inneholder både filformatene .eps og .png av den logoen du velger. Png-formatet er ment til bruk i kontor-sammenheng og eps-formatet som er ideelt for bruk til alle type trykksaker (Png-formatet er transparent og eps-formatet er vektorisert).

Vedlagte filer