01.04.2014 - Alle våre bilder som er tilgjengelig totalt, kan lastes ned fra foto.nordnorge.com. Pr i dag ligger det godt over 5.000 bilder som kan benyttes til all ikke-kommersiell markedsføring av landsdelen.

 

Nedlasting av bilder fra vår fotobank

Se retningslinjer i vår fotobank for mer informasjon.

Prioriterte bilder

NNR Profilbilder er bilder som overordnet skal benyttes til generell promotering av Nord-Norge. Disse er våre prioriterte bilder for landsdelen.

Full oversikt finner du på foto.nordnorge.com under "Verktøykasse > NordNorsk Reiseliv" i venstremenyen under søkekriterier. Disse utgjør +/- 50 utvalgte bilder.

Hjelpemeny

Søk direkte i fotobanken eller benytt linker på forhåndsvalgte utvalg, listet under:

Overordnet

Områder

Oppfordring til din destinasjon/region

Har du bilder som vi ikke vet om, som kan løfte din region? Vi oppfordrer alle regioner til å påvirke NNRs valg av prioriterte profilbilder. Alle innspill tas imot med stor takk.

Ta kontakt med NNRs Merkevareansvarlig > annheidi@nordnorge.com