22.05.2018 - NordNorsk Reiseliv lanserer et nytt digitalt verktøy for reiselivet - "Brand Tool Box". Det viktigste verktøyet i kassa er et strategisk kompass med ulike kundetyper, delt inn i målgrupper og personas. Dette skal hjelpe destinasjoner og bedrifter til å ha et større fokus på de besøkendes faktiske behov og ulike reisemotivasjon.

I vår omskiftelige verden stiller kundene våre stadig nye krav til oss som næring. De to viktigste endrigsdriverne er digitalisering og individualisering. Da trenger vi mer kunnskap om hvilke typer gjester ønsker vi å ha fokus på, og hva som er deres behov og reisemotiv. Kundeinnsikt og fokus vil da være et viktig konkurransefortrinn i en stadig skarpere konkurranse om de rette besøkende.

NordNorsk Reiseliv ønsker at næringen i større grad styre utviklingen selv og ta gode valg om prioriterte målgrupper. Rett gjest til rett sted og tid er viktig for å skape en mer bærekraftig utvikling. I verktøykassa finner du mer om bla. viktige trender og endringer, kjernefortellinger og budskap, kundeinnsikt og hvordan du kan komme i gang.

Vi håper at en felles verktøykasse vil hjelpe oss med bl.a. et felles språk om dette i hele landsdelen, bidra til mer "hel ved" fra leveranse til markedskommunikasjon. Dette er et lagspill hvor vi er avhengig av at det skapes opplevelser som er tilpasset helt konkrete målgrupper og personas.

NordNorsk Reiseliv har tro på kunnskapsdeling og felles løsninger. Vi ønsker derfor å dele disse nye verktøyene med hele næringen, som det har vært jobbet med et par år. Verktøykassa er allrede prøvd ut gjennom destinasjonsselskaper og bedriftsnettverk i landsdelen.

Klikk deg inn på http://brand.nordnorge.com og bli kjent med verktøykassa.