Bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern

Her finner du NHO Reiselivs veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet 2020. 

Last ned veilederne for reiselivet

NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet 2020 kan du laste ned på https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/dokument/bransjenormer-og-veiledere/.