Kristin Folsland Olsen

Justert markedskommunikasjon i 2020

Reiselivsnæringen i nord har opplevd kontinuerlig vekst de siste årene.
Alt lå an til at vi gikk et godt 2020 i møte, og vi har forberedt oss på å
ta imot våre gjester med nye attraktive og kvalitative gode opplevelser
innen kultur, mat og natur. Den nye situasjonen i landet krever endringer
i våre markedsaktiviteter og gir oss rom for nye tiltak.

I løpet av kort tid har vi havnet i en utenkelig situasjon med spredningen av viruset Covid-19, som har satt en stopp for all reiseaktivitet. Mange aktører står nå ovenfor enorme utfordringer for videre drift, samt stor usikkerhet rundt hva dette betyr i praksis. Dette krever raske handlinger med alternative planer og forberedelser til lysere dager.

Økt konkurranse om oppmerksomheten

Konkurransen om oppmerksomheten vil være stor i verdenssammenheng, og derfor er det viktig å stå sammen i oppbyggingen av vår næring. Her vil NordNorsk Reiseliv jobbe for å samle bransjen i nord til
et felles løft når markedet igjen er klart for nye reiseopplevelser. Vi skal bruke tiden smart og ressursene riktig. Et arbeid som må starte nå slik at vi er klar når forholdene etter hvert normaliseres. Vi vil omdirigere en stor del av markedsaktiviteten vår, og tilpasse de til den enhver tid gjeldende situasjon landet vårt står i. Det er viktig at vi fortsetter å kommunisere positivt med våre gjestegrupper slik at vi igjen er et attraktivt reisemål når alle landets restriksjoner forsvinner og samfunnet skal bygges opp igjen.

Se våre tiltak i 2020

Her fokuserer vi i første omgang

Fokuset vårt vil i første omgang være det regionale og nasjonale markedet, som vi antar reiser seg først.
Vi vil kommunisere kortreist lykke, samhold, bærekraftige opplevelser og fortsatt oppbygging av Nord-Norge. I neste omgang vil vi markedsføre nordnorske opplevelser for inneværende
år i Norden, mens vi planlegger å markedsføre vintersesongen i våre øvrige internasjonale hovedmarkeder, hvis situasjonen tillater det. Ut fra dagens situasjon og uvissheten rundt utviklingen har vi korrigert våre
markedsføringstiltak i tre ulike scenario.

Et felles løft av Nord-Norge

Disse vil kunne justeres fortløpende utifra behov og utvikling av situasjonen. God dialog internt i reiselivsnæringen i landsdelen vår er viktig for at vi skal gjøre de riktige prioriteringene. Derfor har vi brukt mye av tiden de siste ukene til dialog med Innovasjon Norge, destinasjonsselskapene og andre samarbeidspartnere om planlegging av de endringene og muligheter som ligger foran oss. Det er tøffe tider for mange av våre reiselivsbedrifter i landsdelen og derfor er en av våre viktigste oppgaver nå hva vi kan gjøre sammen for reiselivet i landsdelen når situasjonen normaliserer seg.