Johnny Ellingsen

Kjære Reiselivsvenner

Tiden vi er inne i nå er krevende, reiselivet og spesielt opplevelsesnæringen er rammet hardt av konsekvensene av koronaviruset. Naturlig nok er det stor usikkerhet rundt hva dette betyr i praksis. Mange kommer opp i situasjoner som vi aldri har vært i før. 

Reiselivsnæringen i nord har opplevd stor vekst de siste årene, og alt lå an til at vi gikk et godt år i møte. Det har vært tydelig helt fra starten av korona-krisen at reiselivsnæringen, samt tilstøtende næringer som leverandører til reiselivs- og besøksnæringene er særdeles hardt rammet av situasjonen. Spesielt har dette konsekvenser for mange små bedrifter som er i etablerer- eller vekstfasen, og som ikke har likvide reserver å tære på. 

Støtte fra regjeringen

Vi er derfor glade for de økonomiske tiltakene myndighetene har gitt og det vil nok være nødvendig med mer drahjelp.  Vi er vant til å markedsføre gode opplevelser både nasjonalt og internasjonalt, men vi er ikke vant til å be gjestene å vente med sin bestilling på grunn av stengte grenser eller stoppe turister som allerede er kommet til landsdelen vår. Dette krever raske handlinger og alternative planer og forberedelser til lysere dager. Det gjør vi nå. 

NordNorsk Reiseliv planlegger nå et arbeid sammen med en rekke reiselivsaktører for hvordan vi sammen skal gjenreise reiselivsnæringen i Nord-Norge når vi kommer tilbake til en normalsituasjon. Vi skal sammen med blant annet Innovasjon Norge, InnOpp, Norsk Reiseliv, Arctic 365, NHO Reiseliv, de andre landsdelselskapene, og andre grupperinger som representere ulike næringsaktører innen fritids- og forretningsreiser og flere andre finne gode løsninger som gir oss et levedyktig reiseliv i nord etter korona-krisen. 

Konkurransen om oppmerksomheten kommer til å være stor i verdenssammenheng derfor blir det helt avgjørende at vi heier på hverandre og står sammen i gjenreisingen av reiselivet i Nord-Norge.  
Vi skal bruke tiden smart og sikre at vi investerer og bruker ressurser riktig. Tiden kommer da vi skal være rigget til en ny hverdag med nye utfordringer og muligheter, og vi skal i stor grad bidra til å bygge opp næringen igjen etter denne situasjonen. 

Justerer kommunikasjon og markedsplan 

Vi opprettholder vår synlighet og tilstedeværelse i relevante kanaler i Sosiale Medier, da med mål og inspirere til senere reise gjennom en kombinasjon av fokus på inspirasjon og drømmer, samt faktainformasjon fra og om Nord-Norge. Vi skal holde drømmen om Nord-Norge levende i folks hjerter, rett og slett! 

Vi endrer noe på våre markedsprioriteringer for kommende sommer forutsatt at vi går en normalisert sommer i møte. Det innebærer at vi nå jobber med tilrettelegging for salgsutløsende markedsaktiviteter mot nærmarkedene. Vi håper dermed flere ferierende nordmenn, svensker og dansker velger Nord-Norge som reisemål i sommer. Videre planlegger vi blant annet en større kampanje for Nord-Norge for høst og vinter sammen med Visit Norway.  

Vi er i tett dialog med Visit Norway, destinasjonsselskapene og samarbeidspartnere for å finne gode løsninger. Parallelt skal vi fortelle de gode historiene som skal engasjere kundene i våre kanaler, og inspirere til å reise på et senere tidspunkt. Vi arbeider videre med de ulike prosjektene selskapet er involvert i som Ansvarlig Markedsføring, Johtit – samisk reiseliv i Nord-Norge, InnOpp, Vist Arctic Europe, Nyt Nordland, Arctic 365, NHO med flere. Markedsføringen blir spesielt viktig etter denne krisen, og vi legger derfor nå til rette for “ready for action” når tiden er inne. 

Vi må stå sammen i nord

Vi er oppvokst i nord, vi skal leve i nord og vi skal utvikle reiselivet sammen i nord når situasjon normaliserer seg. Husk at du er ikke alene om dette! I slike tider er det godt å vite at man har gode kollegaer rundt seg som er i samme situasjon. Det er viktig å ha en god dialog i en situasjon ingen av oss har opplevd før og ingen av oss vet når vi kommer oss gjennom dette. 

Reisemålet Nord-Norge er et fantastisk produkt å markedsføre og selge, men vi får ikke posisjonen vår som en attraktiv destinasjon uten felles innsats. For oss nå er det å lytte ekstra godt til dere i reiselivsnæringen for å kunne bidra med de rette tiltakene. 
Ta vare på hverandre i denne vanskelige tiden.