Terje Rakke

Sommerkampanjen mot Finland tok fart

Korona har lært oss at fleksibilitet og evne til raske beslutninger er nødvendig. Da Finland åpnet mot Norge på forsommeren lagde vi en kampanje på under 4 dager.

Finland har tradisjonelt sett vært et viktig marked for mange områder i Nord-Norge. På forsommeren var det mye usikkerhet knyttet til hvilke land som åpnet mot Norge, og ikke. Særlig var områdene lengst nord i Troms og Finnmark, som ligger langt vekk fra det store markedet i Sør-Norge spent på hva sommeren ville bringe.

Den finske grensen mot Norge

Da den finske grensen mot Norge åpnet på forsommeren så NordNorsk Reiseliv en mulighet for å sikre viktig inntekt for mange av områdene som ligger tett på finskegrensen i våre nordligste markeder. Grensene åpnet på en fredag, og allerede tirsdag noen få dager etter var kampanjen på beina.

Vellykket kampanje for hele Nord-Norge

Opplevelsen av årets sommer tilsier at det har vært mange besøkende fra Finland i hele Nord-Norge. Våre personer på sosiale medier har bemerket seg en markant økning av aktivitet, men naturligvis vil følelsen av at det økt representasjon være tilstede, i all den tid andre nasjonaliteter er mindre representert enn i et normalmarked. De endelig tallene som sier noe om nasjonaliteter får vi først i september.

En usikker høst i møte

Vi går en usikker høst i møte, men har allerede lansert en høstkampanje for bedrifter i Nord-Norge gjennom destinasjonsselskap og klynger. Vinteren som normalt sett er en særdeles viktig del av året for en stor del av Nord-Norge har vært under planlegging en god stund allerede, og i mellomtiden arbeider vi for å få det beste ut av høsten for flest mulig.