Nordlyskatedralen i Nordlysbyen Alta er en moderne katedral med like elegante linjer som nordlyset selv.

Katedral i nordlysbyen

Arkitektkontoret Link i Stavanger har utformet et bygg formet som en spiral som svinger seg oppover bygningskroppen opp mot et klokketårn. Nordlyset er en av inspirasjonskildene, og fra alle vinkler ser man buktende bølger slik nordlyset ofte opptrer. Og hva kunne vel passe bedre i Nordlysbyen enn en nordlyskatedral.  Utsmykningen er ved den danske kunstneren Peter Brandes.  Kirken ble vigslet 10. februar.

En katedral i 2013?

Om man trodde at katedralenes tidsalder var over, stemmer det ikke helt for Alta. Alta hadde tidligere to sentrum, Bossekop og Elvebakken. Sentrumsfunksjonene er imidlertid nå samlet i Alta sentrum, mellom de to. Med det store innslaget unge mennesker, og dermed mange barnedåper, konfirmasjoner, gospelkor, barnegrupper osv. i befolkningen var behovet for en  kirke i sentrum stort. Med Altas tilnavn som Nordlysbyen var ønsket sterkt om en annerledes kirke. 

Nordlysattraksjon

Kirken skal være en nordlyskatedral i mer enn navnet. I kjelleren planlegges en nordlysattraksjon, som ytterligere skal underbygge Alta som nordlysreisemål.

Andre kirker

Gamle Alta kirke fra 1858 i Bossekop er den eneste bygningen som sto igjen etter evakueringen in 1944, og den selvsagt fredet. Elvebakken kirke fra 1964 ligger på Elvebakken. Begge disse kirkene vil fortsatt fungere som bydelskirker.

Les mer

  • Nordlyskatedralen har sin egen hjemmeside, www.nordlyskatedralen.no, med tegninger, utkast til utsmykning  og mye mer informasjon. 
  • www.visitalta.no er et fint sted å finne annen informasjon om Alta.