Dette er en sann fiskehistorie; verdens største sjøørret på 19,85 kilo er tatt i Lakselva i Porsanger! Her er det over 4000 fiskevann å velge i, så det er god plass for deg og fiskestanga. Kom om sommeren for fiske i midnattssol, og kom på seinvinteren for isfiske.

Uberørt

Rekordørret
I 2005 landet en lokal sportsfisker fra Porsanger alle tiders sjøørret. Etter to og en halv times kamp klarte Ken-Gøran Grøtte Pedersen å hale i land gigantørreten. Den kunne først veies etter mange timer, og da veide den 19,85 kilo, sannsynligvis veide den over 21 kilo da den ble tatt. Du kan studere avstøpninger av den på rådhuset. Følg dramaet på youtube. 
Nyåpnet
Store deler av området øst og sør for Lakselv var avsperret for alminnelig ferdsel av militære hensyn i flere tiår etter krigen. Først i de siste årene har områdene blitt åpnet for sportsfiskere. Her har altså villfiskstammene fått utvikle seg uten forstyrrelser. 
Sommerfiske
Innlandsfiske i Porsanger er relativt uoppdaget, så du møter få folk når du går innover mot vatna. Høyst sannsynligvis får du et vatn for deg selv. Det er lyst hele døgnet, så du fisker både natt og dag ettersom fisken biter.  
Isfiske
Når alle vatna er islagt et stykke ut på vinteren, sola er tilbake og snøen ligger dyp, er det tid for isfiske. På skuter eller på ski går turen ut på vatnet, det bores et hull og så er man i gang. I april, helt på slutten av vinteren, er dagene lange, værlaget mildt og det er trivelig å være ute lenge. 
Fiskekort
Det meste av fiskevann i Porsanger eies av Finnmarkseiendommen, som igjen eies av alle som bor i Finnmark. Om du bor utenfor Finnmark, betaler du fiskekort til Fefo. Det er best å gjøre dette på nettet, da det blir litt billigere, men du kan også kjøpe det på en rekke utsalgssteder i Porsanger.  For anadrome fiskeslag (de som vandrer mellom saltvann og ferskvann) løses det i tillegg fisketrygdavgift.  Det gjelder litt andre regler for folk bosatt i Finnmark. 
Porsanger – mer enn en fiskehistorie
Porsangen er en bred fjord med et mylder av øyer.  De mange vatnene og myrene i det småkuperte viddelandskapet rundt fjorden er tilhold for sjeldne fjærkledde sommergjester, den sterkt truede dverggåsa er mest kjent. De merkelige steinformasjonene langs fjorden skyldes et dolomittbelte som går gjennom området. Porsanger er også kjent for eventyrlige mengder molter på seinsommeren.
Finn et hemmelig vatn 
Turistkontoret i Porsanger, Porsangerfjord Travel, er en god adresse for å finne fram til ditt eget vatn.  De har oversikt  over gapahuker, stier, transportmuligheter og fiskekort. De kan også sy sammen sportsfiskepakker med lokale fiskeguider , og det finnes også fluekastekurs for nybegynnere.  
Midt i Finnmark
Porsanger er en fin kveldstur unna Nordkapp. Samehovedstaden Karasjok, verdens nordligste by Hammerfest, nasjonal turistvei til Havøysund oghelleristningene i Alta er også i behagelig avstand fra Porsanger. 
Overnatting, mat, reise
Det finnes campingplasser med både enkle, billige og mer komfortable overnattingsmuligheter, og i Lakselv finnes det hoteller og spisesteder.  Banak flyplass har flyforbindelse med Alta, Tromsø og Oslo. Få oversikt over tilbudene på turistkontorets hjemmeside.UbUberørt

Over 4000 fiskevann ligger spredt i et landskap av småskog og vidde. Mange steder hekter det ene vannet seg inn i det andre, kun med korte bekkefar i mellom.  Det er nesten ingen andre her, så du er alene med et rikt fugleliv og rein på sommerbeite.

Ørret, røye og litt annet

Det finnes tre lakseførende elver i Porsanger. I tillegg går det sjørøye og sjøørret opp i mange elver. De fleste av vannene har imidlertid ferskvannsørret eller -røye. I den sørligste delen av kommunen er det østlige arter som sik, harr og gjedde i noen vann. 

Rekordørret

I 2005 landet en lokal sportsfisker fra Porsanger alle tiders sjøørret. Etter to og en halv times kamp klarte Ken-Gøran Grøtte Pedersen å hale i land gigantørreten. Den kunne først veies etter mange timer, og da veide den 19,85 kilo, sannsynligvis veide den over 21 kilo da den ble tatt. Du kan studere avstøpninger av den på rådhuset. Følg dramaet på youtube. 

Et vann for deg selv

Sommerfiske i Porsanger er relativt uoppdaget, så du møter få folk når du går innover mot vannene. Høyst sannsynligvis får du et vann for deg selv. Det er lyst hele døgnet, så du fisker både natt og dag ettersom fisken biter.  

Isfiske

Når alle vannene er islagt et stykke ut på vinteren, sola er tilbake og snøen ligger dyp, er det tid for isfiske. På skuter eller på ski går turen ut på vannet, det bores et hull og så er man i gang. I april, helt på slutten av vinteren, er dagene lange, værlaget mildt og det er trivelig å være ute lenge. 

Fiskekort

Det meste av fiskevann i Porsanger eies av Finnmarkseiendommen, som igjen eies av alle som bor i Finnmark. Om du bor utenfor Finnmark, betaler du fiskekort til Fefo. Det er best å gjøre dette på nettet, da det blir litt billigere, men du kan også kjøpe det på en rekke utsalgssteder i Porsanger.  For anadrome fiskeslag (de som vandrer mellom saltvann og ferskvann) løses det i tillegg fisketrygdavgift.  Det gjelder litt andre regler for folk bosatt i Finnmark. 

Porsanger – mer enn en fiskehistorie

Porsangen er en bred fjord med et mylder av øyer.  De mange vatnene og myrene i det småkuperte viddelandskapet rundt fjorden er tilhold for sjeldne fjærkledde sommergjester, den sterkt truede dverggåsa er mest kjent. De merkelige steinformasjonene langs fjorden skyldes et dolomittbelte som går gjennom området. Porsanger er også kjent for eventyrlige mengder molter på seinsommeren.

Finn et hemmelig fiskevann 

Turistinformasjonen, er en god adresse for å finne fram til ditt eget vann.  De har oversikt over gapahuker, stier, transportmuligheter og fiskekort. De kan også sy sammen sportsfiskepakker med lokale fiskeguider, og det finnes også fluekastekurs for nybegynnere.  

Midt i Finnmark

Porsanger er en fin kveldstur unna Nordkapp. Sames hovedstad Karasjok, verdens nordligste by Hammerfest, nasjonal turistvei til Havøysund og helleristningene i Alta er også i behagelig avstand fra Porsanger. 

Overnatting, mat, reise

Det finnes campingplasser med både enkle, billige og mer komfortable overnattingsmuligheter, og i Lakselv finnes det hoteller og spisesteder.  Banak flyplass har flyforbindelse med Alta, Tromsø og Oslo. Få oversikt over tilbudene hos turistinformasjonen