40,6 cm, nok til at en voksen mann får plass, er diameteren på løpet på Adolfkanonen. På Trondenes i Harstad har 4 skremmende giganter fra 2. verdenskrig overlevd fram til våre dager.

Å møte Adolf

Oppe på høyden, nord for Trondenes Kirke, i et terreng av krattskog og gammel, smuldrende betong står den der; en svær kanon, nymalt og vedlikeholdt.  Høyt over Trondenes kirke og Harstad by er utsikten mot Grytøya, Andøya, Senja og Andørja fantastisk, og det var nok poenget. Adolf kunne nemlig skyte fem mil av gårde, mot alle vannveiene man ser i alle retninger herfra.

Ment for slagskip

Kanonen ble bygd for å stå på Stor-Tysklands store slagskip «Friedrich der Große» og «Großdeutschland», to store slagskip som etter planen skulle stå klar i 1944. I 1941 ble imidlertid byggeplanene stoppet. Hitler bestemte da at kanonene skulle plasseres på land og være del av Atlanterhavsvollen.  Mye av tungarbeidene ble utført av sovjetiske krigsfanger. I 1943 var Adolfkanonene på plass på Trondenes fort.

Skyte hval ved Andenes?

Det ble utviklet fem ulike granater, med en vekt på fra 600 til 1035 kilo. Den minste og raskeste, adolfgranaten, ble skutt ut med en fart på 1050 meter i sekundet. Med en rekkevidde på 56 kilometer kunne den i teorien skyte hval på feltet utenfor Andenes.  Den kunne også treffe mål på havna i Narvik. Granaten var over 2 minutter i lufta, og banen nådde en høyde på opptil 21 800 meter over bakken.

Flere kanoner

Det ble plassert fire kanoner på Trondenes, men bare Adolfkanonen blir holdt fullstendig vedlike. Også Batteri Dietl på Engeløya i Steigen var utstyrt med kanoner av samme typen, men de ble hogd opp etter krigen. Også de store kanonene ved Sangatte ved Calais er tatt ned. Det amerikanske kystartilleriet utplasserte 100 kanoner av samme kaliber under 2. verdenskrig, som alle ble demontert etter krigen. Altså er det bare én igjen, men den er til gjengjeld fullstendig bevart. 

Strategisk plassert

Trondenes fort kontrollerer innseilingen til malmhavna i Narvik fra nord. Batterie Dietl i Steigen kontrollerte innseilingen fra sør gjennom Vestfjorden. Med rekkevidden fra Trondenes kunne Adolf-kanonene effektivt hindre Det tredje rikes fiender i å komme inn til Narvik, og derved beskytte den livsviktige malmtransporten over Narvik havn.

Militærhistorisk monument

Trondenes fort ble bygd av russiske krigsfanger under 2. verdenskrig, og var operativt som fort fra 1943.  På grunn av de grufulle forholdene de sovjetiske fangene ble utsatt for, døde over 800 fanger i løpet av krigen. I dag er Trondenes fort på listen over 14 verneverdige festningsverk fra det 20. århundre.

Etter krigen

Trondenes fort ble overtatt og bemannet av det norske forsvaret etter krigen. Adolfkanonen ble første gang prøveskutt av norske styrker i 1951, og siste skyting var i 1957. I 1964 ble de fire kanonene satt ut av drift. Etterpå har veteraner fra forsvaret vedlikeholdt og tatt vare på Adolfkanonen, og den er i dag i god skikk og kan faktisk skyte.

Besøk på Trondenes

Trondenes fort er fortsatt i bruk av Sjøforsvaret. Adolfkanonen er imidlertid tilgjengelig for besøk, og på sommeren går det omvisninger til faste tider. Turen starter i bunkeren under kanonen, hvor det finnes svære granathylser og en rekke tekniske instrumenter fra 2. verdenskrig. Så går man videre opp i tårnet og får se den enorme utskytingsmekanismen. Til slutt ender man opp foran det 21 meter lange løpet. De modige krabber selvsagt inn og lar seg avfotografere i selve løpet. 

Mer å lese

www.adolfkanonen.com er nettstedet til Adolfkanonen, med masse informasjon om Adolfkanonen. www.destinationharstad.no er hjemmesiden til Turistinformasjonen Destination Harstad. Her finner du alt det praktiske fra Harstad.