Lunde, alke, lomvi, krykkje, havsule og skarv på fuglefjellene, havørn langs kysten, vadefugl i våtmarkene og lom på stille skogsvatn; fuglelivet i Nord-Norge er rikt og variert.

Til fuglefjellene

Det rike havet gir også mat for lunde, alke, lomvi, krykkje, havsule, stormsvale, havhest og skarv. På Lovund kommer lundefuglene hver eneste 14. april. Gjesværstappan i Finnmark har en stor havsulekoloni, mens Sværholtklubben har den største krykkjekolonien. Båtturer til fuglefjellene arrangeres flere steder, men på Ekkerøya i Varanger er det faktisk bare å parkere bilen.

Ørnesafari

Nord-Norge har en sunn og livskraftig bestand av havørn, og synet av ørna som sirkler over landskapet er ganske vanlig i Nord-Norge. Noen steder kan du bli med på ørnesafari for å se på ørnereiret. Les vår artikkel om Havørn, safari hele året.

E

Ærfugl, eller e som vi sier, lever i et lykkelig samliv med kystfolket. Man sørger gjerne for små hus til ea (ærfuglhunnen), og til gjengjeld kan man samle duna fra reirene til edderdunsdyner. Ekallens låt er signaturlyden for eksempel Helgelandskysten. Dunvær finnes langs hele kysten, men spesielt mye lengst i sør.

Fjære, skog og fjell

Tidlig på våren samler vaderne seg på langgrunne fjærer, og senere finner de veien inn i våtmarkene. Stille skogsjøer er tilhold for toppdykkere, lom og sangsvaner. Tiur- or orrfulgleiken i mai er lettere å høre enn å se. Les mer om vår fuglefauna på www.birdlife.no.