Atlanteren står rett på en naken kyst på yttersida av Andøya. Mørke, truende fjellformasjoner, hvite strender, Norges største myrer og en særpreget kystbosetting. Se etter hval og sjøfugl.

Åpent hav

Karakteristisk for Norskekysten er skjærgården som beskytter kysten mot havet. På yttersida av Andøya mangler den fullstendig, og havet står rett på. Yttersida av Andøya er værhard og naken, med et variert landskap og med særpregede kystsamfunn.

En nestor blant fiskeværene

Fiskeværet Andenes med ca. 2500 mennesker er at av de større værene langs kysten.  Med direkte tilgang til det fiskerike storhavet var Andenes allerede i middelalderen et av de viktigste landingsstedene for fisk.  Helt dominerende i været er Andenes fyr 1859. Det rødmalte tårnet i støpejern er 40 meter høyt, og fra fyret ser man ofte hval.

Malerisk

Som et gammelt fiskevær har Andenes en del eldre bebyggelse, for eksempel galleriet Fargeklatten, den trivelig restauranten Arresten og museene  og fyret i Fyrvika. Utsikten mot de forrevne toppene rett sør for byen og over Andfjorden mot den bratte klippekysten på Senja gjør inntrykk.

Hval

Den gigantiske spermhvalen holder til i Bleiksdjupet, en renne av dyphavet som går helt inn til Andøya. Her finner den stor blekksprut og blåkveite. Hvalen må  opp for å puste  hvert 20. minutt, før den igjen dukker ned i dypt.  Fra Andenes kan du dra ut på hvalsafari og komme nært inn på hvalen, det går daglige turer sommeren.  I vintersesonngen arrangeres det safari etter  ørn, spekkhoggere og andre hvalarter som jakter på silda i  fjordene.

Raketter

Egga, kanten av kontinentalsokkelen, ligger rett utenfor kysten. Det er altså kort vei fra stranda til dyphavet.  Skal man sende raketter opp i verdensrommet, er det en stor fordel.  Oksebåsen rakettskytefelt sender opp raketter som del av romforskning og for kommersielle formål. Romskipet Aurora presenterer både nordlyset og romfart på sitt opplevelsessenter. 

Bleik

Norske bygder har jo gjerne en spredt bebyggelse.  Fiskeværet Bleik med ca. 450 innbyggere er derimot kompakt, husene står tett oppå en gårdshaug som går helt tilbake til jernalderen. Her står havet rett på, så de har en robust molo man kan gå tur på. Den 2,5 kilometer lange hvite Bleikstranda er paradisisk, og det er aldri utrivelig varmt i vannet.

Fuglefjell og vandresti

Den karakteristiske kjeglen Bleiksøya stikker 160 meter opp av havet utenfor Bleik. Dette er en av de største fuglefjellene langs kysten, og her hekker alke, lomvi, lunde og nykommere som havsule og havhest. Både fra Bleik og Andenes arrangeres det båtturer hit. Veien fra Bleik til Stave går ikke helt nede ved kysten, men en merket kyststi mellom kvasse topper og frådende hav sørger for maritim nærkontakt.

Moltemyr

Den midtre delen av Andøya er pannekakeflat myr, så fra vestsida ser man tvers over myrene og Andfjorden helt til Senja.  På seinsommeren bugner det av oransje molter på myrene. Tradisjonelt ble myrene stukket til torv, og på Andenes finnes et eget lite torvstikkemuseum. Når du kjører langs veien, står husene som lysende, fargeglade firkanter på en rekke mellom åpent hav og åpent myrlandskap.

Bukkekirka og Nøst

På et øde avsnitt av veien ligger Bukkekirka, et gammelt, samisk offersted. Her, mellom hav og fjell, gjaldt det å holde kontakten med det hinsidige i live. I dag holdes det gudstjenester her om sommeren.  I bygda Nøst ligger det lille galleriet Atelier Nøss, hvor fire kunstnere stiller ut kunst, kunsthåndverk, og formgiving.  Når høststormene raser ute i havet, surfes det på strendene på Nøss.

Les mer