Official webpage Northern Norway
 

Dyreliv i Nord-Norge

Det meste av Nord-Norge er natur, og i den nordnorske naturen finnes det et rikt dyreliv. Det rike havet gir grunnlag for noen av Europas største fuglefjell, med lunde, alke, lomvi, havsvale, sule og den mektige havørna svevende over. Hvalarter som nise, springer og knølhval forekommer mye langs kysten, kvitfisk og narhval ses ofte rundt Svalbard, men spekkhoggeren er hyppigst å se om vinteren mens spermhvalen er lett å se om sommeren.  Øst-Finnmark og noen andre områder har et artsrikt fugleliv som lokker fuglekikkere fra hele verden. De store rovdyrene bjørn, jerv, gaupe og ulv kan være vanskelig å komme over i naturen, men de kan til gjengjeld sees i villmarksparker i Nord-Norge. Isbjørn og hvalross lever på Svalbard, og kan lettest sees på båtturer til nordkysten av øyriket. Rein er lett å komme over over hele Nord-Norge og på Svalbard. Elg blir ofte observert, gjerne nær bebyggelse i Nordland og Troms. 

5 dyr du må hilse på i Nord-Norge

Dyrelivet i Nord-Norge er myldrende og nærværende, men ingen trussel. Fra ærfuglene på Vega til polarreven på Svalbard møter du sjarmtroll og monstre du vil like å hilse på....  Les mer

Fuglekikking i Nord-Norge

Lunde, alke, lomvi, krykkje, havsule og skarv på fuglefjellene, havørn langs kysten, vadefugl i våtmarkene og lom på stille skogsvatn; fuglelivet i Nord-Norge er rikt og...  Les mer

Hvalsafari – møte med kjemper

Havets giganter, de 20 meter lange spermhvalene, trives i havet rett utenfor Vesterålen. Siden damene befinner seg i Midt-Atlanteren, er det bare herrer som svømmer i havet...  Les mer

Til Nord-Fugløy

En av vårt lands mest utilgjengelige punkter er Nord-Fugløy lengst nord i Troms. Havørna og lunden syns imidlertid ikke det, her finnes nemlig en av landets største...  Les mer

Fuglesafari på Gjesværstappan

En av Norges største fuglefjell befinner seg rett vest for Nordkapp, med en imponerende artsrikdom. Nær en million lunde har selskap av havsule, skarv, krykke, lomvi og...  Les mer

Hornøya – Norges østligste punkt

100 000 sjøfugl, deriblant den høyarktiske polarlomvien, bebor Norges østligste punkt Hornøya. Ta turen ut for å komme nærmere fuglene enn på noe annet fuglefjell i...  Les mer

Kongekrabbe, velsmakende monster

Ut på fiskefeltet for å dra opp teiner, plutselig myldrer det av stygge, digre krabber på dørken. Avfotografering med kongekrabbe, og så er det duket for kongekrabbefest....  Les mer

Fuglekikking i Varanger

Fuglelivet i Varanger står i slående motsetning til landskapet; i den karrige, treløse naturen finnes det et fugleliv som ingen andre steder i Europa. De fjærkledde ser ikke...  Les mer

Polar Park, et arktisk kyss

Jerv, moskus og gaupe. En albinobjørn eller den sjeldne fjellreven. Eller ulver som kliner og kysser dem de liker; Polar Park i Bardu er et møte mer dyr på en ny måte.  Les mer

Punktlig sjøfugl

Hvert år kommer lundefuglene til Lovund for å starte hekkesesongen. Det fasinerende er at det skjer på samme tidspunkt hvert år!  Les mer

Havørnsafari hele året

Nordland har 35% av alle havørn i Norge og 20% ​​av verdensbestanden. Bedre garanti for et møte med denne majestetiske rovfuglen får du ikke. Her kan du nyte ørneblikket...  Les mer

Høysesong for hvalsafari i Vesterålen

Vesterålen ligger nært kontinentalsokkelen, hvor havet er næringsrikt og hvalen beiter. Her kan du oppleve noen av verdens største sjøpattedyr på nært hold!  Les mer

Øyhopping med Lunderuten

Hvem trenger å dra til Hellas for å bedrive øyhopping? Ta en tur med lunderuten Dønna - Lovund. Tusener av små sjarmerende øyer, holmer og skjær venter på deg i...  Les mer

Fuglesafari til Bleiksøya

80 000 lundepar, havørn, krykkje, skarv og bøllete tyvjoer, samt sel på skjærene; livet i havet utenfor Andøya er rikt. Sea Safari Andenes viser fram livet i havet.  Les mer
 
Vanlig utgave | Mobilvennlig utgave

Tips en venn