80 000 lundepar, havørn, krykkje, skarv og bøllete tyvjoer, samt sel på skjærene; livet i havet utenfor Andøya er rikt. Sea Safari Andenes viser fram livet i havet.

Fuglefjell

Bleiksøya rager 160 meter opp av havet rundt en kilometer ut i havet fra fiskeværet Bleik, i en nesten perfekt kjegle.  Unna rovdyr i land hekker flere hundre tusen sjøfugl hver sommer. Sea Safari Andenes tar gjester med på daglige turer hit ut i hekkesesongen om sommeren.

80 000 lunder

Den mest tallrike av fuglene ute på Bleiksøya er lunden. Rundt 80 000 hekkende par kommer hvert år til Bleik, ankomst er 14. april, og avreise er 10. august. Disse datoene er stort sett de samme fra år til år, avvikene er bare en dag eller to noen år. «Er den ikke større?» hviskes det i båten; lundene er ørsmå havfugler. De har imidlertid en solid kropp, og de små vingene må jobbe hardt for å holde fuglen oppe. Som regel ser man dem i bølgedalene på jakt etter fisk, og særlig på ettersommeren har de gjerne nebbet fullt av småsild.

Sel

På skjærene rundt Bleiksøya ligger også kastefeltene for sel. Havert, eller steinkobbe, er den mest tallrike arten. De tilbringer livet sitt i havet, men må gå på land om våren for å føde. De søker opp de mest utilgjengelige skjærene der de er tryggest mot rovdyr, og kan ses mens de slapper av. De glupskeste rovdyret befinner seg imidlertid i havet. Spekkhoggerne, som de siste årene har vært tallrike utenfor Vesterålen, er en trussel mot selungene.

Krykkje og skarv

En annen svært tallrik art er krykkjene, en liten måseart som hekker i kolonier langs kysten. Skarvene, både storskarv og den elegante toppskarven, holder til på skjærene som omgir selve Bleiksøya. Svarte, høye og elegante står de på rekke og rad, og man forstår hvorfor skarven er en mytisk fugl i nordnorsk folketro.

Havsule og havhest

Den største sjøfuglen er havsula. Dette er en stor pelikanfugl med et vingespenn på nærmere to meter.   Den stupdykker fra opptil 100 meters høyde ned i havet, og kan ta relativt stor fisk i det store nebbet. Havsulas svake punkt er imidlertid det å lette, den kan ofte sees litt hjelpeløs der den prøver å ta av. Havhesten er en stormfugl som ser ut som en muskuløs måse

Gangster

Bøller finnes overalt, også i fuglefjellene. Tyvjoen fisker ikke selv, men stjeler fra de andre.  På kjappe vinger angriper den lunden fra undersiden og gir den et hardt slag i brystet. Da slipper lunden maten i nebbet, og tyvjoen snapper den opp. Tyvjoen er en mesterflyger, og lunden  har små sjanser til å stå imot.

Ørn i lufta

Høyt over fuglefjellene svever havørna med et vaktsomt blikk. Om sommeren er lundefugl hovednæringen, og den eter gjennomsnittlig to lunder om dagen. Det gir den relativt god tid til å sveve der oppe og spre skrekk i fuglefjellet. Er man heldig, og lundefuglen uheldig, ser man hvordan ørna går lynkjapt ned og tar en lunde på vei inn til reiret.

Andre arter

Alke og lomvi og teist er alkefugler som hekker i mindre antall på Bleiksøya. En fugl man definitivt ikke får med seg, er havsvalen. Dette er en stormfugl som hekker om høsten. Da fisker den på havet hele dagen, og kommer først inn til reiret i ly av mørket og unngår dermed havørna. 

Seasafari Andenes

I hekketida om sommeren går Sea Safari Andenes ut med RiB fra havna i Andenes. Resten av året er det også mulig å bli med for grupper. RiB-båter er gummibåter med kjøl, og ligger derfor stabilt i vannet. Før turen starter, får man en briefing av Sea Safari Andenes , som forteller om hvilke sjøfugler man kommer til å se, og hva man skal se etter. Dette gjøres av marinbiologer, så det er en god anledning til å stille spørsmål. Fuglesafari kan bli avlyst grunnet været, men har langt færre kanselleringer enn hvalsafari, siden det foregår inne ved land og har kortere transportstrekninger. De tilbyr også hvalsafari sommeren og spekkhoggersafari om vinteren. 

Les mer

  • Hjemmesiden til Sea Safari Andenes har priser, avgangstider og mange bilder.
  • Vesterålen Reiselivs side forteller om andre aktiviteter, severdigheter, overnatting og alt annet på Andøya og i resten av Vesterålen.